Kommende kurs:

 1. ons 17. apr 2024

  Møre og Romsdal dølahestlag

  • B2 - Miljøtrening
 2. fre 19. apr 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • A1 - Temming
  • A5 - Innridning
  • B2 - Miljøtrening
 3. lør 20. apr 2024

  Trøndelag Fjordhestlag

  • A2 - Tømmekjøring
  • A3 - Innkjøring
  • A4 - Bruksprøvekjøring
 4. lør 20. apr 2024

  Kvinnherad Fjordhestlag

  • A2 - Tømmekjøring
  • A3 - Innkjøring
  • A4 - Bruksprøvekjøring
  • B3 - Rekruttering
  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 5. fre 26. apr 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A1 - Temming
 6. fre 26. apr 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring
 7. fre 26. apr 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • A2 - Tømmekjøring
 8. lør 27. apr 2024

  Gudbrandsdal Dølahestlag

  • B2 - Miljøtrening
 9. søn 05. mai 2024

  Nord Østerdal Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 10. fre 10. mai 2024

  Troms Dølahestlag

  • A2 - Tømmekjøring
  • A1 - Temming

Korleis hesten skal fôrast avheng av mange faktorar: Alder, kjønn, type, allmenntilstand, hald, om hesten er drektig eller lakterar, og kva klima den blir holdt i . Ein vaksen vallak blir fôra annleis enn ei høgdrektig hoppe.

Det finnes svært mange formlar som gjer det mogleg å rekne ut nesten akkurat kva hesten treng til ei kvar tid. Det er også mogleg å forenkle nokre av desse formlane. Tanken med desse artiklane å presentera nokre enkle normer som kan vera rettleiande i fôrplanlegginga for din hest. Bruk alltid sunn fornuft og spør fagfolk dersom du er usikker.

Hesten sitt behov for energi er det alltid hesten som bestemmer. Ein kan til ein viss grad rekne seg fram til kor mykje energi hesten brukar, men hestar brukar ulik mengd energi på likt arbeid. Dette varierar veldig frå hest til hest. La difor alltid ei grundig haldvurdering avgjere kor mykje energi du fôrar hesten din med.


Alle hestar har behov for energi, protein, mineral, vitamin og vatn. Avhengig av kva tilstand hesten er i har den behov for dette til vedlikehald, vekst, drektigheit eller laktasjon. Trening vil også til ein viss grad auka hesten sine behov.

Energi blir målt i foreinheiter. 1 FEh (FEhest) tilsvarar nettoenergien i 1 kg bygg gjeve til hest på vedlikehald.

Vedlikehaldsbehovet er den energien hesten brukar på fysiologiske prosessar som å oppretthalda væskebalanse, halda tarmsystemet i gang og varmeregulering. All trening og aktivitet kjem utenom vedlikehaldsbehovet og aukar behovet for energi.

Klikk her for å sjå ein mal for fôrplanlegging til unghest:

Behovsplan Unghest

Klikk her for å sjå ein mal for fôrplanlegging til vaksen hest:

Behovsplan Vaksen hest

Klikk her for å lesa meir om fôring av drektige hopper:

Fôring av drektige hopper

Velkommen til Fokus unghest!

Denne nettsiden er tenkt å være en ressurs for deg som driver eller vil drive med unghest. Unghest.no Vil fungere som en base med nyttig informasjon som bruk og hold av unghest. 

Unghest.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke interessen for hold og bruk av unghest. Målet er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom du vil lese mer om Unghestprosjektet, ta ein kikk til på menyen øverst på nettsiden.

På unghest.no vil du finne artikler om blant annet trening, fôring og stell av unghest, samt informasjon om kurs, utstillinger, tips til treningsprogram, råd om oppstallingsformer og andre ting.

Vil du at ditt lokallag skal arrangere unghestsamling/kurs? Ta kontakt med styret i ditt lokallag! For informasjon om ulike kursmoduler, og reglement for utbetaling av støtte, til kurs se i menyen øverst på siden. 

Dersom du vil gi ei tilbakemelding på nettsiden, eller dersom du har en ide til hva som burde ha vært her, send oss gjerne tips på e-post til post@unghest.no

Norges fjordhestlag Landslaget for nordlandshest/lyngshestLandslaget for dølahest

Unghest.no er eit samarbeid mellom  Norges Fjordhestlag - Landslaget for Dølehest - Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest - Norsk hestesenter Webdesign: bbd.no  Nettløsning: Veir AS