Kommende kurs:

 1. ons 26. jun 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • A1 - Temming
  • A5 - Innridning
 2. lør 06. jul 2024

  Glåmdal Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 3. man 22. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A1 - Temming
 4. ons 24. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A3 - Innkjøring
 5. fre 26. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A0 - Grunnkurs for unghesteiere
 6. lør 03. aug 2024

  Nordlandshest/Lyngshest avd. Rogaland og Agder

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 7. lør 10. aug 2024

  N/L laget i Hålogaland

  • A3 - Innkjøring
 8. fre 16. aug 2024

  Eid Fjordhestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring
 9. lør 17. aug 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 10. fre 23. aug 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring

Hest i trafikken.
I utgave 6 2011 av hestesport ble det skrevet en artikkel om hvordan hest skal ferdes i trafikken. I henhold til trafikkreglene har ikke hest lov til å bruke gang- og sykkelveier uavhengig av om den blir leid, ridd eller kjørt. Unntaket er hvis man er avhengig av å bruke disse for å komme seg inn og ut av stallen/ridesenteret. Likevel er det politi og politkere som ser at dette virker mot sin hensikt. Som følge av hest langs veiskulder kan det oppstå frustrasjon og manglende flyt. Dette kan skape farlige situasjoner i trafikken. Politiet selv sier at de har vanskelig for å bøtelegge brudd på disse lovene, men at all ferdsel på gang- og sykkelvei skal være i sakte gang (dvs. skritt), og at det må vises hensyn, aktsomhet og varsomhet. Dersom uhellet skulle være ute, og man kommer til å skade f.eks en forbipasserende på en gangvei, vil det være du som er ansvarlig og i tilegg kan du risikere at forsikringen din ikke vil dekke hele skadeomfanget.

Trafikkreglene for ryttere/kusker lyder som følger:
- Bruk rideveier der de finnes. Ridende og kjørende skal eller bruke høyre side av veien.
- Det er forbudt å ferdes med hest på gangvei, fortau, sykkelbane eller sykkelvei hvis ikke spesielle forhold tilsier annet
- Rytter/kusk skal følge reguleringer gitt ved trafikksignal, offentlig trafikkskilting eller veimerking.
- Rytter/kusk må gi signal (håndsignal) når man skifter retning.

Et par tips til deg som skal ferdes med unghest i trafikken:
- Ha alltid med en (eller fler) trygg og stabil lederhest. Hester er flokkdyr, og føler seg tryggere sammen med andre hester. Unghester vil la seg påvirke av de andre hestene og kopierer deres atferd/signaler.
- Ha med mobiltelefon. Du vet aldri når ulykken er ute.
- Husk reflekser. Det gjør det lettere for andre trafikkanter å se dere og ta hensyn. Skulle hesten bli skremt og stikke av vil det være en trygghet å vite at den lettere blir oppdaget og sett når den ferdes rundt på egenhånd.

Velkommen til Fokus unghest!

Denne nettsiden er tenkt å være en ressurs for deg som driver eller vil drive med unghest. Unghest.no Vil fungere som en base med nyttig informasjon som bruk og hold av unghest. 

Unghest.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke interessen for hold og bruk av unghest. Målet er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom du vil lese mer om Unghestprosjektet, ta ein kikk til på menyen øverst på nettsiden.

På unghest.no vil du finne artikler om blant annet trening, fôring og stell av unghest, samt informasjon om kurs, utstillinger, tips til treningsprogram, råd om oppstallingsformer og andre ting.

Vil du at ditt lokallag skal arrangere unghestsamling/kurs? Ta kontakt med styret i ditt lokallag! For informasjon om ulike kursmoduler, og reglement for utbetaling av støtte, til kurs se i menyen øverst på siden. 

Dersom du vil gi ei tilbakemelding på nettsiden, eller dersom du har en ide til hva som burde ha vært her, send oss gjerne tips på e-post til post@unghest.no

Norges fjordhestlag Landslaget for nordlandshest/lyngshestLandslaget for dølahest

Unghest.no er eit samarbeid mellom  Norges Fjordhestlag - Landslaget for Dølehest - Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest - Norsk hestesenter Webdesign: bbd.no  Nettløsning: Veir AS