Kommende kurs:

 1. ons 17. apr 2024

  Møre og Romsdal dølahestlag

  • B2 - Miljøtrening
 2. fre 19. apr 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • A1 - Temming
  • A5 - Innridning
  • B2 - Miljøtrening
 3. lør 20. apr 2024

  Trøndelag Fjordhestlag

  • A2 - Tømmekjøring
  • A3 - Innkjøring
  • A4 - Bruksprøvekjøring
 4. lør 20. apr 2024

  Kvinnherad Fjordhestlag

  • A2 - Tømmekjøring
  • A3 - Innkjøring
  • A4 - Bruksprøvekjøring
  • B3 - Rekruttering
  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 5. fre 26. apr 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A1 - Temming
 6. fre 26. apr 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring
 7. fre 26. apr 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • A2 - Tømmekjøring
 8. lør 27. apr 2024

  Gudbrandsdal Dølahestlag

  • B2 - Miljøtrening
 9. søn 05. mai 2024

  Nord Østerdal Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 10. fre 10. mai 2024

  Troms Dølahestlag

  • A2 - Tømmekjøring
  • A1 - Temming

Dagens utfordringer

De siste tiårene har hestenæringen vært i sterk vekst. Veksten er stor innen importerte og ofte spesialiserte hesteraser, dette gir økte utfordringer innen avlsorganisasjonene til de særnorske hesterasene.

Markedet pr i dag ønsker godt utdanna, voksne hester. Kompetansen hos mulige kjøpere er ofte ikke god nok til å utdanne en unghest, dette gjør at føll og unghester er vanskelig å omsette. Dette fører igjen til lavere bedekningstall og færre hester ut i markedet som gode ambassadører for de særnorske rasene.

Malin H. Moen og Rusvarta under NM © Runa Bjone

Fokus unghest ønsker derfor å stimulere til kunnskapsoverføring fra hestefolk som har god erfaring og kunnskap om opplæring av unghester, til uerfarne, men interesserte hestefolk som vil lære og erfare mer om arbeidet med utdanning av hest fra ung alder til godt utdanna bruksdyr.

Det er også et ønske å stimulere til visning av flere hester av hver årgang på utstilling, for å bidra til å heve kvaliteten på avlsarbeidet. Det vil gi mer kunnskap om egenskapene en velger ut avlsdyr på grunnlag av, og større sikkerhet i utvalgsarbeidet. Jo mer kunnskap en får – jo bedre muligheter vil det være for å være gode rådgivere i det videre arbeidet med hesterasene.

De tre særnorske rasene har dermed større felles utfordringer enn innbyrdes konkurranse. Dette har de tre avlsorganisasjonene tatt konsekvensen av og har etablert et felles prosjekt kalt ”Fokus unghest”.

Målsetting
Fokus unghest vil bidra til økt kompetanse hos unghesteiere, ved å gjøre faglig informasjon lett tilgjengelig, tilby tilrettelagte kurs og seminarer, stimulere til gode samarbeidsmiljøer og ikke minst oppmuntre til en aktiv tilværelse med sunne unghester.

Fokus unghest ønsker å bidra til et kvalitetsstempel som kan øke etterspørselen etter særnorske hester og dermed opprettholde levende populasjoner også i de kommende generasjonene.

Virkemidler

· Fokus unghest skal drifte nettsiden www.unghest.no, hvor det skal legges ut oppdatert faglig informasjon om unghest, informasjon og tilbud om kurs samt forslag til konkurranser.

· Fokus unghest skal tilby desentraliserte kurs for unghester og deres eiere. Dette lages som kursmoduler, som kan gi inntekt til lokallagene ved at de arrangerer kursene med materiale fra Fokus unghest.

· Fokus unghest har også en ambisjon om å kunne tilby fagseminarer med jevne mellomrom, med innleid fagpersonale, som kan forelese i sentrale temaer rundt hold og trening av unghest.

· Fokus unghest lager oppsett til øvelser og konkurranser (bruksaktivitet) som kan arrangeres lokalt for unghester, enten som enkeltstående arrangement eller som del av et større opplegg. Erfaringene fra disse bruksøvingene siden oppstart i 2008, har bidratt til utvikling av Skeid. Skeid vil bli integret i Fokus unghest-moduler.

Nordlands/lynghest-føll © Birgit Nilsen

Velkommen til Fokus unghest!

Denne nettsiden er tenkt å være en ressurs for deg som driver eller vil drive med unghest. Unghest.no Vil fungere som en base med nyttig informasjon som bruk og hold av unghest. 

Unghest.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke interessen for hold og bruk av unghest. Målet er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom du vil lese mer om Unghestprosjektet, ta ein kikk til på menyen øverst på nettsiden.

På unghest.no vil du finne artikler om blant annet trening, fôring og stell av unghest, samt informasjon om kurs, utstillinger, tips til treningsprogram, råd om oppstallingsformer og andre ting.

Vil du at ditt lokallag skal arrangere unghestsamling/kurs? Ta kontakt med styret i ditt lokallag! For informasjon om ulike kursmoduler, og reglement for utbetaling av støtte, til kurs se i menyen øverst på siden. 

Dersom du vil gi ei tilbakemelding på nettsiden, eller dersom du har en ide til hva som burde ha vært her, send oss gjerne tips på e-post til post@unghest.no

Norges fjordhestlag Landslaget for nordlandshest/lyngshestLandslaget for dølahest

Unghest.no er eit samarbeid mellom  Norges Fjordhestlag - Landslaget for Dølehest - Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest - Norsk hestesenter Webdesign: bbd.no  Nettløsning: Veir AS