Kommende kurs:

 1. ons 17. apr 2024

  Møre og Romsdal dølahestlag

  • B2 - Miljøtrening
 2. fre 19. apr 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • A1 - Temming
  • A5 - Innridning
  • B2 - Miljøtrening
 3. lør 20. apr 2024

  Trøndelag Fjordhestlag

  • A2 - Tømmekjøring
  • A3 - Innkjøring
  • A4 - Bruksprøvekjøring
 4. lør 20. apr 2024

  Kvinnherad Fjordhestlag

  • A2 - Tømmekjøring
  • A3 - Innkjøring
  • A4 - Bruksprøvekjøring
  • B3 - Rekruttering
  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 5. fre 26. apr 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A1 - Temming
 6. fre 26. apr 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring
 7. fre 26. apr 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • A2 - Tømmekjøring
 8. lør 27. apr 2024

  Gudbrandsdal Dølahestlag

  • B2 - Miljøtrening
 9. søn 05. mai 2024

  Nord Østerdal Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 10. fre 10. mai 2024

  Troms Dølahestlag

  • A2 - Tømmekjøring
  • A1 - Temming

Denne modulen er ment å være et rekrutteringsarrangement, hvor publikum kanskje opplever sitt første møte med hest og/eller nasjonale hesteraser. Det er viktig at dette møtet blir så positivt og sikkert som mulig. Alle skal føle seg inkludert og ivaretatt denne dagen.

Kurs: Rekruttering - introdusere rasene for nye brukere
Kursform: Aktivitetsdag hvor publikum gis mulighet til å komme i kontakt med, bli kjent med og prøve de nasjonale hesterasene.
Kursvarighet: 1 dag
Målgruppe: Barn/ungdom/voksne som er interessert i hest og aktiviteter med hest.
Hestens erfaring: Hester som deltar på aktivitetsdagen må være av nasjonal rase. Hestene må være godt egnet og godt trent til publikumsformål. Det kan være lurt å ha flere hester som kan bytte på de ulike postene. Husk at hestene trenger pauser og tilstrekkelige mengder høy/vann underveis.
Arrangør: Lokallag for en av de nasjonale hesterasene, eller flere lokallag sammen.
Ansvarlig: En person med god erfaring som har et overordnet ansvar for ivaretakelse av sikkerhet i de ulike aktivitetene som tilbys på aktivitetsdagen. Dette ansvaret innebærer også å sørge for tilfredsstillende kunnskapsformidling ut til publikum. Medansvarlige i aktivitetene skal ha lang erfaring med hest, og hestene må være godt egnet til dette formålet. Arrangøren velger selv ut hovedansvarlig for arrangementet og beskriver vedkommendes kompetanse (kort) i søknad om tilskudd. Fokus Unghest skal godkjenne hovedansvarlig.
Tilskudd: Fokus unghest gir 2000 kr i tilskudd per aktivitetsdag etter søknad, dersom opplegg, hovedansvarlig og gjennomføring godkjennes. Rapporteringskrav er bildeserie på 5-10 bilder med tekst som dokumentasjon på arrangementet.
Kursavgift: Arrangementet skal være gratis for publikum (gjelder også parkering), med unntak av eventuelt kiosksalg, loddsalg eller tilsvarende.

Krav til arrangør:

Området hvor arrangementet holdes må være egnet til formålet og helst avgrenset. Bruk av området må være avklart og Mattilsynet må være varsla om ansamling av dyr:

Fremvisning av landdyr og fugler skal være meldt til det lokale Mattilsynet på fremvisningsstedet senest 1 uke før fremvisningen starter. Fremvisning av kjæledyr der eier ledsager dyret og har ansvaret for tilsyn og stell, er unntatt fra krav om melding.

Meldingen gis per brev eller e-post, eller på annen måte Mattilsynet bestemmer.

Meldingen skal inneholde navn, adresse, telefonnummer og eventuell e-postadresse til den ansvarlige for fremvisningen, samt adresse til stedet der fremvisningen skal skje. Dato og klokkeslett for når fremvisningen skal starte og slutte, dyrearter og antall dyr skal fremgå.

Mattilsynet

 Bruk ridehjelm og annet nødvendig sikkerhetsutstyr. Aktivitetsdagen må annonseres i god tid, minst 14 dager før. Annonse bør settes inn i lokalavis, samt oppslag på skoler, nærbutikk og liknende.

Velkommen til Fokus unghest!

Denne nettsiden er tenkt å være en ressurs for deg som driver eller vil drive med unghest. Unghest.no Vil fungere som en base med nyttig informasjon som bruk og hold av unghest. 

Unghest.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke interessen for hold og bruk av unghest. Målet er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom du vil lese mer om Unghestprosjektet, ta ein kikk til på menyen øverst på nettsiden.

På unghest.no vil du finne artikler om blant annet trening, fôring og stell av unghest, samt informasjon om kurs, utstillinger, tips til treningsprogram, råd om oppstallingsformer og andre ting.

Vil du at ditt lokallag skal arrangere unghestsamling/kurs? Ta kontakt med styret i ditt lokallag! For informasjon om ulike kursmoduler, og reglement for utbetaling av støtte, til kurs se i menyen øverst på siden. 

Dersom du vil gi ei tilbakemelding på nettsiden, eller dersom du har en ide til hva som burde ha vært her, send oss gjerne tips på e-post til post@unghest.no

Norges fjordhestlag Landslaget for nordlandshest/lyngshestLandslaget for dølahest

Unghest.no er eit samarbeid mellom  Norges Fjordhestlag - Landslaget for Dølehest - Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest - Norsk hestesenter Webdesign: bbd.no  Nettløsning: Veir AS