Kommende kurs:

 1. ons 26. jun 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • A1 - Temming
  • A5 - Innridning
 2. lør 06. jul 2024

  Glåmdal Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 3. man 22. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A1 - Temming
 4. ons 24. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A3 - Innkjøring
 5. fre 26. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A0 - Grunnkurs for unghesteiere
 6. lør 03. aug 2024

  Nordlandshest/Lyngshest avd. Rogaland og Agder

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 7. lør 10. aug 2024

  N/L laget i Hålogaland

  • A3 - Innkjøring
 8. fre 16. aug 2024

  Eid Fjordhestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring
 9. lør 17. aug 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 10. fre 23. aug 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring

Tospann © Karine Krisiansen

Trykk på linkene for mer info om hvert kurs

Modul A00 - føllkurs
Modul A0 - grunnkurs
Modul A1 - temming
Modul A2 - tømmekjøring
Modul A3 - innkjøring
Modul A4 - bruksprøvekjøring
Modul A5 - innridning
Modul B1 - Skeid
Modul B2 - miljøtrening
Modul B3 - rekruttering
Modul B4 - forberedelse utstilling
Modul B5 - forberedelse kuskesertifisering

 

Fokus Unghest sine mål for aktivitetene med de tre nasjonale rasene generelt og unghest spesielt:

Fokus unghest ønsker å bidra til at kunnskapen om temming og trening av unghest som finnes i miljøene rundt disse tre nasjonale hesterasene, videreformidles til dem som er uerfarne men som er interesserte i å få økt sin kompetanse om unghest. Vi håper å oppnå at unghestene i rasen blir godt utdanna på en trygg og sikker måte. Det kan igjen føre til at flere velutdanna hester av de nasjonale rasene tilbys i markedet og at antall fødte føll øker. Fokus Unghest Ønsker også å bidra til videre utdanning av de tre nasjonale hesterasene, og å stimulere til trivelige, gode og kunnskapsrike miljøer rundt disse rasene.

Mål:
Vi ønsker at kursene, konkurransene, fagstoffet, øvelsene og ikke minst; aktiviteten i de ulike lokallagene skal bidra til at vi får:

Unge og voksne hester som er trygge og greie å handtere i ulike dagligdagse situasjoner, som kan normal sosial omgang med folk og med andre hester og som gjerne er innkjørt. Kort sagt gode ambassadører for de tre små nasjonale hesterasene våre!

Vi syns det er en god leveregel at alle treningsøkter med hest skal ha følgende hovedmål:

I)   Ingen mennesker skal komme til skade
II)  Ingen hester skal komme til skade
III) Hesten skal være avspent når økta avsluttes

I all omgang med hest må en ha fokus på sikkerhet!

Kursene deles inn i ulike moduler (se tekstboks på toppen av siden). Lokallaget kan gjennomføre flere moduler på samme kurshelg dersom det er ønskelig for arrangøren og nødvendig for gjennomføringen. Det kan ytes tilskudd for inntil to kursdager per arrangement. Det innvilges normalt ikke tilskudd til samme modul flere ganger innen et kalenderår. Retningslinjer for tildeling av tilskudd finner du her.

I etterkant av hvert kurs skal arrangøren sende inn rapportering via nettsidene her, hvor deltakerliste må vedlegges. Tilskuddet utbetales dersom arrangementet er gjennomført i henhold til retningslinjene for tildeling av tilskudd.

Vind © Birgit Nilsen

 

 

Velkommen til Fokus unghest!

Denne nettsiden er tenkt å være en ressurs for deg som driver eller vil drive med unghest. Unghest.no Vil fungere som en base med nyttig informasjon som bruk og hold av unghest. 

Unghest.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke interessen for hold og bruk av unghest. Målet er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom du vil lese mer om Unghestprosjektet, ta ein kikk til på menyen øverst på nettsiden.

På unghest.no vil du finne artikler om blant annet trening, fôring og stell av unghest, samt informasjon om kurs, utstillinger, tips til treningsprogram, råd om oppstallingsformer og andre ting.

Vil du at ditt lokallag skal arrangere unghestsamling/kurs? Ta kontakt med styret i ditt lokallag! For informasjon om ulike kursmoduler, og reglement for utbetaling av støtte, til kurs se i menyen øverst på siden. 

Dersom du vil gi ei tilbakemelding på nettsiden, eller dersom du har en ide til hva som burde ha vært her, send oss gjerne tips på e-post til post@unghest.no

Norges fjordhestlag Landslaget for nordlandshest/lyngshestLandslaget for dølahest

Unghest.no er eit samarbeid mellom  Norges Fjordhestlag - Landslaget for Dølehest - Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest - Norsk hestesenter Webdesign: bbd.no  Nettløsning: Veir AS