Kommende kurs:

 1. lør 15. jun 2024

  Gudbrandsdal dølahestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring
 2. lør 15. jun 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • B5 - Forberedelse kuskesertifisering
 3. ons 26. jun 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • A1 - Temming
  • A5 - Innridning
 4. lør 06. jul 2024

  Glåmdal Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 5. man 22. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A1 - Temming
 6. ons 24. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A3 - Innkjøring
 7. fre 26. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A0 - Grunnkurs for unghesteiere
 8. lør 10. aug 2024

  N/L laget i Hålogaland

  • A3 - Innkjøring
 9. lør 17. aug 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 10. fre 23. aug 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring

 

Kurs: Grunnkurs for føll
Kursform: Praktisk kurs med hest. Teori om kurstemaene.
Kursvarighet: 1 dag
Målgruppe: Eiere av føll og andre med interesse for føll- og unghest-temming og trening og deres føll. Primært for folk med interesse for de tre særnorske hesterasene og for føll av de tre særnorske rasene.
Arrangør: Lokallag (for en eller flere av de særnorske hesterasene)
Kurslærer: Person med erfaring og eventuell formell kompetanse på hest/unghest. Arrangøren velger kursholder de ønsker å bruke og beskriver vedkommendes kompetanse (kort)
Tilskudd: Fokus unghest gir kr. 2500 i tilskudd per kurs etter søknad, dersom opplegg og kursholder godkjennes.
Kursavgift: Arrangøren fastsetter kursavgift og er ansvarlig for gjennomføring (annonsering, lokaler, avtale med kursholder osv.)

 

Kursinnhold

Generelt: Denne kursmodulen er tenkt som den første organiserte opplevelsen for et føll i løpet av sommer/høst samme år de er født. Ideen er å motivere eierne av føllene til å trene på handtering av føllene, søke sammen med andre føll-eiere i området for å etablere et miljø rundt hestene. Vi ønsker også å legge til rette for at det skal være lettvint å få til registrering av føll, ved å bidra til at det lages en arena hvor lokallaget kan gjøre avtale med en lokal veterinær som kan ta ut hårprøver og legge inn mikrochip på føllene i forbindelse med samlinga. Det er også fint å ha eksteriørdommere tilstede, slik at eierne av føllene kan få en innføring av betydningen av utstillinger for fellesskapet og kanskje en første pekepinn på hvordan føllets eksteriør blir vurdert. Føllsamlingene bør inneholde noen helt enkle øvelser som eier og føll kan gjøre.

Øvelser:
- leietrening i grime i skritt og trav
- trene på at beina blir løftet
- trene på å stå rolig
- ulike øvelser for å akseptere lederskap (som for eksempel senke hodet, tau rund kropp og bein)

Aktiviteter:

Fellesslipp av føllene:
- dersom arrangementet holdes i en ridehall kan føllene slippes sammen løse; og la flere føll være løse i flokk.
i) Mens føllene er løse kan eiere og annet publikum gjette på hvilke føll som blir bedømt best, dersom føllene etterpå skal gjennom en eksteriørbedømming
ii) Føllenes adferd i denne nye situasjonen kan observeres og kanskje filmes. Det kan være nyttig både i arbeidet med den enkelte hesten seinere og slik at det eventuelt kan inngå i arbeidet med å utvikle tester som kan være med og beskrive en hest sitt lynne.

Utstillingsøvelse/uoffisiell bedømming av føllene:
- Man kan gjennomføre en tilnærma ordinær utstilling. Dersom bedømminga skal ha noen veiledende betydning for eierne, må dommerne som brukes kjenne de aktuelle rasene godt, være utstillingsdommere, eller eventuelt aspiranter som er kommet langt i sin dommerutdanning.
- Fokus Unghest ønsker at dommerne tar seg god tid til å informere om hensikten med utstillinger og hvordan de gjennomføres, hva dommerne legger vekt på når de bedømmer en hest og hvordan eierne best kan vise fram sin hest. Hensikten med denne utstillingsøvelsen er å legge til rette for at alle kommer tilbake på utstilling med sine hester – dette må ikke bli en form for tidlig utsiling av potensielle avlsdyr i rasen.

Tilbud om innlegging av mikrochip og uttak av hårprøve:
Dette tilbudet er tenkt som et bidrag til at så mange føll av de tre særnorske rasene som mulig blir registrert. Forutsetningene er
• at man har avtale med en veterinær som kan gjøre det, og at man har arbeidsforhold hvor veterinæren kan gjøre jobben trygt for seg, føllene og de som er med føllet
• at følleierne har sendt inn fødselsmelding til NHS tidlig nok og at alle forhold er i orden, slik at eierne har fått tilsendt mikrochip og utstyr for DNA-testing.

Planlegging av seinere samlinger/trening/felles oppstalling/Fokus Unghest-kurs:
Arrangørene kan komme i kontakt med mange eiere av føll ved en slik anledning og undersøke hva slags oppfølging og kurs eierne kan tenke seg videre i føllets/unghestens liv fram mot voksen hest. Det vil gi en god pekepinn for arrangørene i planlegging av aktiviteter.

Velkommen til Fokus unghest!

Denne nettsiden er tenkt å være en ressurs for deg som driver eller vil drive med unghest. Unghest.no Vil fungere som en base med nyttig informasjon som bruk og hold av unghest. 

Unghest.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke interessen for hold og bruk av unghest. Målet er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom du vil lese mer om Unghestprosjektet, ta ein kikk til på menyen øverst på nettsiden.

På unghest.no vil du finne artikler om blant annet trening, fôring og stell av unghest, samt informasjon om kurs, utstillinger, tips til treningsprogram, råd om oppstallingsformer og andre ting.

Vil du at ditt lokallag skal arrangere unghestsamling/kurs? Ta kontakt med styret i ditt lokallag! For informasjon om ulike kursmoduler, og reglement for utbetaling av støtte, til kurs se i menyen øverst på siden. 

Dersom du vil gi ei tilbakemelding på nettsiden, eller dersom du har en ide til hva som burde ha vært her, send oss gjerne tips på e-post til post@unghest.no

Norges fjordhestlag Landslaget for nordlandshest/lyngshestLandslaget for dølahest

Unghest.no er eit samarbeid mellom  Norges Fjordhestlag - Landslaget for Dølehest - Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest - Norsk hestesenter Webdesign: bbd.no  Nettløsning: Veir AS