Kommende kurs:

 1. man 22. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A1 - Temming
 2. ons 24. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A3 - Innkjøring
 3. fre 26. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A0 - Grunnkurs for unghesteiere
 4. lør 03. aug 2024

  Nordlandshest/Lyngshest avd. Rogaland og Agder

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 5. fre 09. aug 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • A3 - Innkjøring
  • A5 - Innridning
 6. lør 10. aug 2024

  N/L laget i Hålogaland

  • A3 - Innkjøring
 7. fre 16. aug 2024

  Eid Fjordhestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring
 8. fre 16. aug 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 9. lør 17. aug 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 10. fre 23. aug 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring

Identifisering av potensielt farlige situasjoner for mennesker ved uthenting av en eller flere hester fra flokken.

\r\n

Elke Hartmann, Eva Søndergård og Linda J. Keeling har studert og identifisert når farlig situasjoner oppstår når man tar en hest ut fra en flokk. Studiet gikk ut på fire øvelser: å fange en hest (testhesten), føre den til et punkt inne i luftegården og stå stille i en bestemt tid, gå til porten og ta hesten ut av porten. Det ble registrert frekvensen av interaksjon mellom røkter (den som håndterte hesten) og andre hester enn testhesten og frekvensen av interaksjon mellom testhesten og andre hester i hver øvelse. Dette ble gjennomført med en hest og to hester. Testene ble gjennomført morgen og kveld før fôring. Hestene som deltok i denne studien var 1- og 2 åringer holdt i grupper på fire på utgang i gressluftegårder med restriktiv foring på høy og halm etter testing.
 © Yngvild Jacobsen
Risikoen for farlige situasjoner var størst når røkter skulle fange testhesten og når man stod stille i luftegården med testhesten. Det var ved fanging av testhest flest hester måtte flyttes unna og det oppstod situasjoner hvor hester truet med å sparke. Det var flest interaksjonen mellom hestene og røkter når man stod stille inne i luftegården og denne øvelsen lagde flest potensielle farlige situasjoner. Det oppstod ingen farlige situasjoner når man gikk mot porten. Da holdt de andre hestene seg mer enn fem meter unna. Det var tre hester som sprang ut gjennom porten, når man skulle ta ut testhesten av luftegården selv om det var en annen person som åpnet/lukket porten. Dette kan være en farlig situasjon for røkter, men det er også en potensielt farlig situasjon for hestene hvor de kan skade seg selv eller påføre andre skader hvis testhesten kommer seg løs og følger etter den andre hesten. Det ble sett på forskjell mellom hester i høy og lav rang, men det ble ikke oppdaget noen forskjell. Faktorer som påvirker om andre hester følger etter eller ikke er hvor nærme de står når man henter testhesten og hvor nært knyttet individer i flokken er.

\r\n

Det var generelt uproblematisk å ta ut en hest av flokken for den som røkter. Fire ganger var det registrert aggressiv atferd mot røkter og alle gangene var denne atferden utartet av hester som var løse. Mesteparten av interaksjonen mellom hestene og røkter var positiv, men hestene holdt seg innen for to meter mesteparten som førte til at røkter måtte veive med hendene for å holde andre hester unna og ved noen få anledninger dytte vekk en hest. Det oppstod ingen farlige situasjoner ved porten som man hadde en hypotese om, men det kan være fordi i denne studien hadde de en ekstraperson som åpnet og lukket porten. Hvis man må stoppe og åpne porten antas det at en vil få likt resultat som når man stod i ro inne i luftegården, derfor bør porten være enkel å åpne/lukke slik at det er lett å komme seg inn og ut med hesten som skal ut av luftegården.

\r\n

Konklusjonen i dette studiet er at det kan oppstå farlige situasjoner når man skal hente ut en hest fra en flokk, som ikke oppstår når hestene står alene i luftegården. Om det oppstår farlige situasjoner er avhengig av hvor nærme andre hester oppholder seg eller ikke. Å være oppmerksom på dette og ta forhåndsreglene som nevnt under fører til økt sikkerhet for røkteren:
1. Når en hest skal hentes ut av flokken bør man hold avstand til andre hester i flokken
2. Gå direkte ut av luftegården når hesten som skal tas ut er fanget.
3 Ha en port som raskt og enkelt kan åpnes og lukkes.
4. Når man skal hente ut hester fra flokken bør færre enn halvparten av flokken tas ut av luftegården samtidig.

Velkommen til Fokus unghest!

Denne nettsiden er tenkt å være en ressurs for deg som driver eller vil drive med unghest. Unghest.no Vil fungere som en base med nyttig informasjon som bruk og hold av unghest. 

Unghest.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke interessen for hold og bruk av unghest. Målet er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom du vil lese mer om Unghestprosjektet, ta ein kikk til på menyen øverst på nettsiden.

På unghest.no vil du finne artikler om blant annet trening, fôring og stell av unghest, samt informasjon om kurs, utstillinger, tips til treningsprogram, råd om oppstallingsformer og andre ting.

Vil du at ditt lokallag skal arrangere unghestsamling/kurs? Ta kontakt med styret i ditt lokallag! For informasjon om ulike kursmoduler, og reglement for utbetaling av støtte, til kurs se i menyen øverst på siden. 

Dersom du vil gi ei tilbakemelding på nettsiden, eller dersom du har en ide til hva som burde ha vært her, send oss gjerne tips på e-post til post@unghest.no

Norges fjordhestlag Landslaget for nordlandshest/lyngshestLandslaget for dølahest

Unghest.no er eit samarbeid mellom  Norges Fjordhestlag - Landslaget for Dølehest - Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest - Norsk hestesenter Webdesign: bbd.no  Nettløsning: Veir AS