KALENDER

 1. fre 08. des 2023

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A0 - Grunnkurs for unghesteiere
  • B3 - Rekruttering
 2. fre 13. okt 2023

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A00 - Følkurs
  • B1 - Skeid
 3. fre 13. okt 2023

  Ottadalen

  • A2 - Tømmekjøring
 4. lør 07. okt 2023

  Dalsfjorden/ Ytre Sogn Fjordhestlag

  • A00 - Følkurs
Vis heile kalenderen

I hesteverda er det mange meiningar om brunståtferd, og problemåtferd i forhold til handtering og trening i brunstperioda. 
Nokre hopper kan bli aggresive og humørsjuke i denne perioden, særskilt om dei er under hardt fysisk press. Til dømes i ein konkurransesituasjon. Fram til 1998 fekk travhopper i Sverige hormonbehandling for å unngå humørsvingingar under brunst. Dette ikkje lenger tillatt. Nokre rasar kan få eggløysing og vise brunst heile året, medan andre har opphald i vinterhalvåret. Det er i hovudsak lys og aukande daglengde som styrar brunstsyklusen. Hodyr som er fødde tidlig i sesongen kan bli brunstige allereie ved 1 års alder, og hopper er i utgangspunktet befruktningsdyktig heile livet. Ein brunstsyklus er omkring tre veker lang og sjølve brunsten varer i om lag seks dagar. Intensiteten på brunsten varierer, nokre hopper visar nesten ikkje teikn til brunst medan andre har veldig sterke brunstsymptom.
Veterinær Ylva Hedberg Alm ved SLU har skrive ei avhandling om hopper si åtferd under brunstperioden og har sett på om det verkeleg har innverknad på korleis hoppene lar seg handtere.
Les heile artikkelen her.

Velkommen til Fokus unghest!

Denne nettsiden er tenkt å være en ressurs for deg som driver eller vil drive med unghest. Unghest.no Vil fungere som en base med nyttig informasjon som bruk og hold av unghest. 

Unghest.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke interessen for hold og bruk av unghest. Målet er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom du vil lese mer om Unghestprosjektet, ta ein kikk til på menyen øverst på nettsiden.

På unghest.no vil du finne artikler om blant annet trening, fôring og stell av unghest, samt informasjon om kurs, utstillinger, tips til treningsprogram, råd om oppstallingsformer og andre ting.

Vil du at ditt lokallag skal arrangere unghestsamling/kurs? Ta kontakt med styret i ditt lokallag! For informasjon om ulike kursmoduler, og reglement for utbetaling av støtte, til kurs se i menyen øverst på siden. 

Dersom du vil gi ei tilbakemelding på nettsiden, eller dersom du har en ide til hva som burde ha vært her, send oss gjerne tips på e-post til post@unghest.no

Norges fjordhestlag Landslaget for nordlandshest/lyngshestLandslaget for dølahest

Unghest.no er eit samarbeid mellom  Norges Fjordhestlag - Landslaget for Dølehest - Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest - Norsk hestesenter Webdesign: bbd.no  Nettløsning: Veir AS