Kommende kurs:

 1. man 22. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A1 - Temming
 2. ons 24. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A3 - Innkjøring
 3. fre 26. jul 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A0 - Grunnkurs for unghesteiere
 4. lør 03. aug 2024

  Nordlandshest/Lyngshest avd. Rogaland og Agder

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 5. fre 09. aug 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • A3 - Innkjøring
  • A5 - Innridning
 6. lør 10. aug 2024

  N/L laget i Hålogaland

  • A3 - Innkjøring
 7. fre 16. aug 2024

  Eid Fjordhestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring
 8. fre 16. aug 2024

  Alslaget for Lyngshest i Troms

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 9. lør 17. aug 2024

  Vestoppland Dølahestlag

  • B4 - Utstillingsforberedende kurs
 10. fre 23. aug 2024

  Hemnes og Rana Dølahestlag

  • A4 - Bruksprøvekjøring

Abortering av foster hos hopper.

Luděk Bartoš et al. ved Institutt for Husdyrvitenskap i Tsjekkia har funnet ut at abortering av foster forekommer oftere når hoppen er sendt vekk for bedekning/inseminering enn når hoppen bedekkes hjemme. I denne undersøkelsen har de sammenliknet abort frekvensen hos hopper som er sendt vekk for bedekning/inseminering mot abort frekvensen hos hopper som var bedekt med stallens egen hingst. Hoppenes seksuelle atferd når de kom tilbake fra bedekning med fremmed hingst ble også registrert. Undersøkelsen forutsetter at stallen hoppen tilhører har hingst oppstallet. 31 prosent av hoppene bedekt med fremmed hingst aborterte mot ingen av hoppene som ble bedekt med stallens hingst aborterte.

Bartoš et al. avdekket et nytt fenomen hos domestiserte hester. Hoppene har to forsvars strategier i forhold til å være drektig med en annen hingst enn flokkens hingst. Hoppen kan velge å pare seg med flokkens hingst for å innbille han at han er faren eller abortere forstert. Er hoppen adskilt fra hingsten øker sjansen for at hoppen aborterer syv ganger. Det er antatt at dette skjer fordi hoppen ikke ønsker å bruke energi på å produsere et avkom som ikke blir godtatt i flokken. Bartoš et al. konkluderte med at denne atferden kan forklare den høye abort frekvensen hos domestiserte hopper, siden det er vanlig praksis å sende vekk hopper for å bedekke dem med en annen hingst en den som står på stallen. For orginal artikkel klikk her.

Velkommen til Fokus unghest!

Denne nettsiden er tenkt å være en ressurs for deg som driver eller vil drive med unghest. Unghest.no Vil fungere som en base med nyttig informasjon som bruk og hold av unghest. 

Unghest.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke interessen for hold og bruk av unghest. Målet er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom du vil lese mer om Unghestprosjektet, ta ein kikk til på menyen øverst på nettsiden.

På unghest.no vil du finne artikler om blant annet trening, fôring og stell av unghest, samt informasjon om kurs, utstillinger, tips til treningsprogram, råd om oppstallingsformer og andre ting.

Vil du at ditt lokallag skal arrangere unghestsamling/kurs? Ta kontakt med styret i ditt lokallag! For informasjon om ulike kursmoduler, og reglement for utbetaling av støtte, til kurs se i menyen øverst på siden. 

Dersom du vil gi ei tilbakemelding på nettsiden, eller dersom du har en ide til hva som burde ha vært her, send oss gjerne tips på e-post til post@unghest.no

Norges fjordhestlag Landslaget for nordlandshest/lyngshestLandslaget for dølahest

Unghest.no er eit samarbeid mellom  Norges Fjordhestlag - Landslaget for Dølehest - Landslaget for Nordlandshest/ Lyngshest - Norsk hestesenter Webdesign: bbd.no  Nettløsning: Veir AS